For at få tilskud til behandlingen fra sygesikringen, skal du have en henvisning fra din egen læge. Man er berettiget til en henvisning af følgende årsager.:


1.  Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
2. Trafik- og ulykkesofre.
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
6. Pårørende ved dødsfald.
7. Personer, der har forsøgt selvmord.
8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort
efter 12. graviditetsuge.
9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
10. Personer med let til moderat depression fra 18 år.
11. Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 år.


Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år
Unge mellem 18 og 24 år er berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11).


En del af egenbetalingen refunderes desuden, hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark.


Hvis du har en privat sundhedsforsikring, eller en sundhedsforsikring gennem dit arbejde, har du også mulighed for, at få dækket udgiften helt eller delvist. Kontakt din forsikring.

Brand Name