Kroniske smerter:

Livet med kroniske smerter er ofte et meget ændret liv. Mange oplever, de ikke kan det samme som før, og at smerterne påvirker dem både fysisk, psykisk og i deres sociale liv. Du kan ikke fjerne smerterne og deres følgevirkninger helt, men der er flere forskellige ting, man kan gøre for at lindre smerterne.


Her på kliniukken kan du få hjælp til at forstå og arbejde med din egen aktive rolle i forhold til at få det bedre med dine smerter. Der er mange forskellige kroniske smertetilstande. Blandt de mest almindelige er:


 • Hovedpine, nakke- og skuldersmerter, fx spændingshovedpine, migræne og whiplash.
 • Rygsmerter og lændesmerter, fx slidgigt og diskusprolaps.
 • Smerter i maven og fra indre organer, fx pga. af tarm-og urinvejslidelser.
 • Smerter efter kemoterapi
 • Smerter forskellige steder i kroppen, fx forskellige gigtformer og fibromyalgi.


Følgevirkninger af kroniske smerter:

Kroniske smerter omfatter altid meget mere end smerter. Med kroniske smerter følger der også altid andre problemer:

 • Træthed og søvnproblemer.
 • Øget stresssensitivitet
 • Man kan have svært ved at huske og koncentrere sig.
 • Kognitive vanskeligheder: Fx kan man have svært ved at finde ord (ordmobilisering).
 • Basale gøremål og forpligtelser bliver besværlige og nogle gange umulige.
 • Arbejdslivet bliver besværligt, undertiden ophører det helt. Dermed følger tab af arbejdsidentitet, arbejdsglæde, prestige og status samt ofte økonomisk nedgang.
 • Vanskeligheder i forhold til at opretholde yndlingssaktiviteter og fritidsinteresser, fx sport eller læsning.
 • Selvværdsfølelsen påvirkes. Man kan komme til at føle sig udenfor, til besvær og tilovers.
 • Humøret påvirkes. Man føler sig mere sårbar og følelsesmæssig ustabil, bl.a. lettere trist, bekymret og irritabel.
 • Forhold til andre mennesker, nære som mere fjerne, kan føles besværligt.
 • Man isolererer sig: I nogle tilfælde trækker man sig selv, og i andre bliver man afskåret.
 • Identitetsfølelsen ændrer sig, man kan have svært ved at kende sig selv: ”Hvem er jeg nu".
 • Kroniske smerters usynlighed kan give problemer med forståelse og anerkendelse fra omgivelserne.


På klinikken arbejder vi med smertehåndtering, accept, mestrings og ressourceforvaltning. Viarbejder sammen på at finde en ny måde, som livet med kroniske smerter, kan hænge sammen påat livet skal hænge sammen på. Det kræver en erkendelsesproces og bearbejning af de tab, der er forbundet med den kroniske smertetilstand.