Stress og belastningsrekationer


Stress kan både forebygges og behandles. Det er vigtigt at reagere hurtigt, hvis du oplever tegn på stress. Jo længere tid der går, jo værre kan det blive, og jo længere vil det tage for dig at komme ovenpå igen. Nogle af de tegn du bør holde øje med er:


  • Koncentrationsbesvær og søvnløshed

  • Hukommelsessvigt, sam tendenser til irritation og opfarenhed

  • Knugen i mave og bryst

  • Indadvendthed og isolation

  • Tristhed og gråd

  • Energiløshed, tankemylder eller indre uro

  • Hjertebanken, spændinger og smerter

  • Svimmelhed og synsforstyrrelser


I et terapiforløb for stressramte er noget af det første, vi fokuserer på, hvordan vi bedst muligt får reduceret eller fjernet kilderne til stress og får muliggjort hvile og restitution. Det kan bl.a. ske ved en hel- eller deltidssygemelding fra job eller studie, og her skal din læge naturligvis medinddrages.


I terapien arbejder vi meget konkret med at se på hvilken adfærd, der øger eller reducerer din stress. I den mest belastede periode kan vi arbejde med at strukturere de dagligdags aktiviteter, der er nødvendige, men svære at overskue, i den akutte stressfase. Nogle oplever at dette vanskeliggøres af stressbetinget depression eller angst. En vigtig del af denne strukturering er at få sorteret i aktiviteter for at opnå den balance mellem aktivitet og hvile, der passer til dine helt aktuelle energiressourcer. Vi arbejder med at mærke og respektere egne grænser og få mere realistiske forventninger til dig selv, ikke blot i en evt. sygeperiode men også bagefter - for at reducere risikoen for nye stressepisoder.